Ett självhjälpshus, hur fint.

Självhjälpshus – är det inte det finaste ord ni hört. Hur fint att liksom kunna skapa något där du kan hjälpa dig själv i mötet med andra. Det är precis vad Vi-kraft Jönköping har gjort. Jag älskar det här initiativet och var bara tvungen att sätta mig in i det mer och ställa några frågor till Anneli Andreasson som är ordförande.

Vad är det egentligen ni har dragit igång för bra sak?
Vi har dragit igång en ideell förening som inte vänder sig till någon specifik målgrupp, vilket gör att alla är välkomna att ta del av vår verksamhet. Vi sätter inga etiketter på människor vilket kanske är lite ovanligt idag när fokus ofta ligger på det vi presterar och inte så mycket på dina egenskaper. Vi integrerar människor utifrån deras behov inte utifrån vad de jobbar med, varifrån de kommer, vilket kön eller ålder. Vi rangordnar inga behov utan för oss är alla behov lika viktiga vilket gör att du aldrig behöver känna att ditt behov eller problem är mer eller mindre viktigt.

Vad är syftet?
Självhjälpshuset Vi-Kraft ska erbjuda och samordna människor med olika behov av stöd att delta i självhjälpsgrupper. Vi vänder oss främst till de som vill utvecklas tillsammans med andra i grupp med liknande situation. Vi ska skapa förutsättningar för människor att förbättra sin livskvalitet så att akuta insatsåtgärder, som till exempel långtidssjukskrivningar, minskar. Vi vill ge människor möjlighet att växa och stärka sina positiva egenskaper som i förlängningen ger en ökad livskvalitet. Vi ska nå ut till människor som behöver stöd, samverka och nätverka med befintliga föreningar, organisationer och näringsliv samt samarbeta med etablerade instanser, exempelvis vården. Syftet är alltså också att vara ett komplement till alla de bra resurser som redan finns i samhället på olika sätt.

Socialhållbarhet, samverkan, gemenskap och win-win är ledord i vårt arbete.

Vart kommer idén ifrån?
Självhjälpsgrupper har funnits sedan urminnes tider i olika former. Jag har hämtat hit idén från Självhjälpshuset Solkatten som i sin tur har hämtat den från våra grannar, Danmark. Solkatten har sitt säte i Göteborg och har funnits i över 20 år nu.

Vad är Vi-Kraft? Och vilka är ni som ligger bakom?
Självhjälpshuset Vi-Kraft startades i Jönköping i december 2016 och har som förebild Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg. Självhjälpshuset är en fristående, partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening i Jönköpings län, vars verksamhet syftar till att tillhandahålla självhjälpsgrupper, utbildning och annan verksamhet, som gynnar människors möjlighet, att växa och stärka sig personligt. Föreningen ska respektera alla människors lika värde och Självhjälpshuset Vi-Kraft kommer att vara öppet för alla. Du kan vara medlem i föreningen och det kostar 100 kr per år. Självhjälpshuset är inte vinstdrivande utan allt går tillbaka till verksamhet.

Jag som grundade föreningen heter Anneli Andreasson och tillsammans med andra ideella krafter arbetar jag för Självhjälpshuset Vi-Kraft. Vi arbetar på olika sätt för skapa förutsättningar för att utveckla ett stabilt självhjälpshus med en stabil verksamhet. Vi är ett gott gäng kvinnor och män som brinner och tror på den idén och vi vill inget hellre än att se Vi-Kraft växa som Solkatten gjort i Göteborg.

Föreningen Vi-Kraft består av en styrelse med ordförande, kassör, sekreterare, webbansvarig och ett antal arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har olika områden där de planerar och utför aktiviteter. En grupp arbetar med finansiering så som budget, bidragsansökningar och sponsring. En annan grupp arbetar med marknadsföring,  planering för att nå ut till allmänheten och bygga samverkan med andra föreningar,  organisationer och näringslivet. En grupp bidrar med olika saker, bl.a. genom att sprida information om Vi-kraft och vår verksamhet. 

Varför gör ni detta?
Jag som grundade föreningen har arbetat som projektledare med självhjälpsgrupper under en period i Östergötland innan jag flyttade till Jönköping. Ca 12 år senare kom jag i kontakt med det igen och tänkte det kanske är något jag ska syssla med i alla fall. Jag brinner för människor och deras utveckling och efter olika egna livsprövningar och utifrån att rent yrkesmässigt mött människor i olika behovssituationer bestämde jag mig för att starta Vi-Kraft på samma sätt som man gjort i Göteborg. Idag är vi de enda två renodlade självhjälpshusen i Sverige men hoppas på att det ska bli fler.

Det finns otroligt mycket bra resurser och genuina människor som arbetar med att ge andra positiva förutsättningar men det behövs mer och fler och på olika sätt. Vi  ser oss som ett komplement till det som redan finns och vi kan användas till preventivt arbete, det vill säga för att förebygga eventuella problem. Ta exempelvis friskvård, du får oftast ett visst antal gånger och sedan är det klart men hos Vi-Kraft kan du söka komplementet eller som jag brukar säga: Vår verksamhet fungerar före, emellan och efter. Vi är ingen ersättning för det som redan finns eller för professionell vård utan ett komplement. Vi finns till för alla oavsett vilket behov du har.

Efter hand har det kommit in fler och fler aktiva i föreningen och vår gemensamma nämnare är nog humanism, empati och utveckling framåt. Vi har alla varit med om saker och haft våra egna behov på livets väg som gjort att vi nu vill ge människor den här möjligheten. Vi vill också bidra till ett försök till ett mer välmående samhälle och fylla de brister, det som inte finns, fungerar eller är tillräckligt för människor.

Vad är egentligen en självhjälpsgrupp?
En grupp där det handlar om erfarenhetsbaserad kunskap, alla ger och tar av varandra för att stötta, stärka och utveckla framåt. Deltagarna träffas kring samma behov/tema. I självhjälpsgruppen hämtar deltagarna kraft och förståelse och man undgår känslan av utanförskap.

En självhjälpsgrupp består ofta av 5 till 8 personer som delar ett gemensamt behov eller ett gemensamt problem. Grupperna träffas regelbundet och samtalar utifrån det behovet som deltagarna har. Självhjälp bygger på tre grundstenar; frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet.

För att alla i gruppen som vill ska få möjlighet att tala ostört och utan oönskade kommentarer från övriga deltagare används en speciell samtalsmetod, ”Rundan”. Genom att samtala på detta sätt skapas tillit inom gruppen och deltagarna får möjlighet att både tala och bli lyssnade på.

Självhjälpsgruppen är en utmärkt plats för att träna olika saker som höjer livskvaliteten. Exempelvis att verkligen lyssna till en annan människa utan att bemöta, döma, värdera, avbryta eller ge goda råd. Samtalets betydelse och stödet från andra människor som lyssnar och finns där är en stor sak som är lätt att glömma bort, i en värld som bara snurrar fortare och fortare.

Du behöver inte var ensam för att delta, även personer som har ett väl fungerande socialt nätverk kan ha nytta av självhjälpsgrupper, eftersom det kan vara lättare att tala med en utomstående som har samma erfarenhet.

Finns det olika inriktningar på grupperna?
Ja, gruppens tema skapas utifrån det behov som var och en har. Exempel på teman: Självkänsla och självförtroende, Kärlek och relationer, Psykisk ohälsa, existensiella frågor, anhörig grupper, beroende, kvinno och mans grupper, jag skulle kunna göra den här listan oändligt lång.

Vad har ni för grupper idag?
Vi har temalösa grupper för dem som vill veta mer om föreningen och få en chans att prova hur det fungerar och känns att vara med i en grupp. Man får aldrig glömma att en metod kanske faktiskt inte fungerar för alla. Vi har också igång en grupp med psykisk ohälsa och en med temat existensiella frågor. Vi har intresserade som vill börja kring självkänsla och självförtroende men den gruppen behöver fler deltagare innan start.

Kan man bara komma eller hur gör man för att börja?
Du kan maila, ringa, sms:a eller ta kontakt med oss via Facebook eller Instagram. Antingen vet du redan vilket tema du vill träffas kring eller så pratar vi om det tillsammans. Det viktigaste är att du känner dig bekväm i hur vi går vidare är alltså upp till dig. Vi tvingar eller forcerar aldrig någon.

Vad kostar det?
Ingenting, du behöver inte ens vara medlem i föreningen för att delta i grupper. Du lämnar en kaffepeng det är allt.

Får man vara anonym?
Absolut, du behöver inte uppge ditt riktiga namn om du inte vill. Du väljer helt själv vad du vill dela med dig av. Det är behovet som är i fokus. Du behöver dock lämna någon form av kontaktuppgift så vi kan meddela när din grupp startar. Vi har inga skyldigheter att lämna ut uppgifter och du kan också vara hemlig medlem om du vill det. Som medlem har du rätt till vissa rabatter och det kan du ta del av även som anonym.

Vad är en igångsättare?
De första gångerna gruppen träffas deltar en igångsättare. Detta är en person som är med som stöd och för att förklara riktlinjer och förhållningssätt. När gruppen har kommit igång avslutar igångsättaren sitt arbete och därefter är det deltagarna som styr samtalen. Gruppen kan alltid återkalla sin igångsättare vid behov. Igångsättare får en tvådagars utbildning av Självhjälpshuset helt kostnadsfritt och deltar sedan i grupperna helt ideellt. Igångsättarens uppgift är att skapa förutsättningar och trygghet för gruppen och samtidigt göra sig själv överflödig för att kunna lämna gruppen.

Finns det t ex en grupp som handlar om kvinnors utsatthet, eller mäns våld mot kvinnor?
Metoo-kampanjen har många berörda, vi har ingen grupp igång ännu men vi är aldrig främmande för något tema. Vi-Kraft samverkar gärna med andra och det gäller även metoo- rörelsen.

Om man har en idé på en grupp, eller ett behov som inte redan finns, hur gör man då?
Man tar kontakt med oss och presenterar sin idé eller behov. Vi använder sedan alla våra kanaler för att försöka få fler till gruppen. Det finns inga dåliga idéer och teman så vi lyssnar gärna för att se hur vi går vidare med det.

Om man vill hjälpa till, sponsra er eller på något annat sätt engagera sig, hur gör man då?
Jag tycker att man ska besöka vår hemsida, där får man en bra bild över vad föreningen står för och vilka vi är. Är det här något som man är intresserad av och känner att det stämmer överens med den värdegrund man har så kontaktar man oss för en träff. Som sponsor har du även möjlighet att använda föreningen som friskvård etc. för anställda. 

Mer info och kontaktuppgifter hittar ni på vi-kraft.se